Η Ομάδα

Η ομάδα της Explicit.AI υποστηρίζεται από μια επίλεκτη ομάδα επιστημόνων με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων.

Στόχος της ομάδας είναι η διεξοδική μελέτη και ανάλυση των αναγκών των συγκεκριμένων κλάδων και η αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής για τη δημιουργία αποτελεσματικών, ολιστικών καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη λύσεων.